Økologisk gås

Den danske, økologiske gås har græsset på saltholdigt græs og urter og fået masser af motion, og det giver en særligt fyldig gåsesmag og saftigt kød med en fast struktur.

Sejerø er helt fri for ræve, og det giver ro til de økologiske gæs, som går og snadrer på gården Horsekærs marker. Horsekærfolkene samarbejder også med opdrættere på andre småøer, der opdrætter efter de samme økologiske, bæredygtige metoder.

Gæssene går de første uger i opvarmede gæslingestalde, og når de er store nok, bliver de lukket ud på økologisk dyrkede græsenge og tilsåede kornmarker. Her kan de selv nappe øens saltholdige græsser, urter og korn. De sidste uger op til slagtningen får de et tilskud af korn og kraftfoder. Gæssene slagtes på forskellige tidspunkter afhængigt af størrelsen.
På nuværende tidspunkt har vi desværre ingen produkter i denne kategori.
Dette kan skyldes at produktet er en sæsonvare eller at produktet i øjeblikket ikke er tilgængeligt.