Frilandsgås

East Anglias bølgende morænelandskab er hjemsted for Gressingham Foods’ engelske frilandsgæs. Gressingham går højt op i, at deres gæs har gode forhold. Fra de tidlige sommermåneder til ud på efteråret går frilandsgæssene fra Gressingham på store græsenge, hvor de kan nappe græsser og urter og finde skygge. Derudover bliver de også fodret med en blanding af hvede og soja med masser af vitaminer og mineraler. Gæssene tørslagtes, hvilket vil sige, at de dyppes i voks, og fjerene skrabes af. Det giver et flottere slutprodukt og bevarer gåsesmagen bedre end vådplukning.

Familiefirmaet Roldrob opdrætter de polske frilandsgæs på deres gård i den lille by Tomaszow sydvest for Warszawa. Gæssene snadrer rundt på markerne omkring gården og napper saftige græsser og urter som supplement til deres vegetabilske foder. Hvis solen eller vinden bliver for stærk, kan de søge læ og skygge i gårdens store gåsestalde. Gæssene slagtes efter 16 uger på et slagteri i nærheden af gården.
På nuværende tidspunkt har vi desværre ingen produkter i denne kategori.
Dette kan skyldes at produktet er en sæsonvare eller at produktet i øjeblikket ikke er tilgængeligt.